جهت ارسال مقاله (کلیک کنید)
اخبار
th

کامبوزیا پرتوی درگذشت

کامبوزیا پرتوی درگذشت   کامبوزیا پرتوی کارگردان سینمای ایران درگذشت. همسر این کارگردان در ...

۴ آذر ۱۳۹۹

۰

۱

۱۲۱۲

ویلای انارستان پدربزرگ

انارستان پدربزرگ پیشینه حاج محمد علی دهقانی هنگام خروج از زادگاهش «تفت» در سال ...

۴ آذر ۱۳۹۹

۰

۱

نما

ساختمان زینال اثر آرمین عبدالله زاده

ساختمان زینال اثر آرمین عبدالله زاده اثر راه یافته به مرحله ی داوری چهارمین ...

۴ آذر ۱۳۹۹

۰

۰

ساعت

آغاز مرمت یکی از قدیمی ترین ساعت های شهری تهران

آغاز مرمت یکی از قدیمی ترین ساعت های شهری تهران   مرمت قدیمی ترین ...

۴ آذر ۱۳۹۹

۰

۲

آخرین رویدادهای سایت
th

کامبوزیا پرتوی درگذشت

کامبوزیا پرتوی درگذشت   کامبوزیا پرتوی کارگردان سینمای ایران درگذشت. همسر این کارگردان در ...

۴ آذر ۱۳۹۹

۰

۱

۱۲۱۲

ویلای انارستان پدربزرگ

انارستان پدربزرگ پیشینه حاج محمد علی دهقانی هنگام خروج از زادگاهش «تفت» در سال ...

۴ آذر ۱۳۹۹

۰

۱

نما

ساختمان زینال اثر آرمین عبدالله زاده

ساختمان زینال اثر آرمین عبدالله زاده اثر راه یافته به مرحله ی داوری چهارمین ...

۴ آذر ۱۳۹۹

۰

۰

ساعت

آغاز مرمت یکی از قدیمی ترین ساعت های شهری تهران

آغاز مرمت یکی از قدیمی ترین ساعت های شهری تهران   مرمت قدیمی ترین ...

۴ آذر ۱۳۹۹

۰

۲

توسط
تومان