سبد خرید
0
No products in the cart.
اصفهک
(متوسط (1000-2000 مترمربع / 1391-1395 / بافت های تاریخی / ساخته شده اهالی روستای اصفهک مدیر طرح و سرپرست نظارت فنی : فرامرز پارسی مدیر پروژه : کاوه منصوری تیم طراحی : : فرامرز پارسی، کاوه منصوری، یونس قهرمانی، مرضیه ...
توسط
تومان